Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad overbalance; overbear; overbearing; overbid do češtiny


overbalance = převážit se, ztratit rovnováhu, nevyváženost, převaha, převažek, přebytek, přesila, protiváha

overbear = převrhnout, konat nátlak, přemoct, utlačit, zatlačit, podrobit, převážit, přemoci

overbearing = zpupný, dominující, pánovitý, drzý, panovačný, převažující, nejdůležitější, zpupnost, arogance, drzost, vynucení si poslušnosti, nátlak

overbid = vyšší licitace, nadbízet, nabízet, přeplácet, přelicitovat, nabídnout více než


Next: overbridge; overbuild; overcharge; overcoat    perseverance; Persian; persist; persistence