Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad outright; outrun; outshine; outshoot do češtiny


outright = přímo, jasný, jednoznačný, bez výhrady, rovnou, otevřeně, naprostý, úplný, upřímný, otevřený, přímý, vůbec

outrun = předběhnutý, uprchnout, utéct, vymknout se, předstihnout, předčit (4. p.), předhonit, překročit, předběhnutí, předbíhat

outshine = zastínit, přezářit, oslňovat víc, předstihnout, excelovat nad, zářit, svítit víc, oslňovat, strčit do kapsy


Next: outsider; outsize; outskirts; outsmart    perhaps; perimeter; peripheral; perish