Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad outlying; outmost; outpost; outpour do češtiny


outlying = vzdálený, ležící mimo, krajní, vysunutý, venkovní, externí, zevnější, přespolní, periferní

outmost = nejkrajnější, nejokrajovější, krajní, nejvzdálenější, nejkrásnější, odlehlý

outpost = přední stráž, avantgarda, mez, nejzazší místo, předsunutá hlídka, základnový, polní stráž

outpour = vylévat, řinout se, tok, proud, vylít, vylévání


Next: outrage; outreach; outrider; outrigger    perforated; perforating; perforator; perforce