Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad outlines do češtiny

outlines = hlavní rysy; obrys; nárys; obrysy; nastiňuje; navrhující
in rough outlines = skicovaný;

Příklady překladu slova "outlines" z webu:

The outlines of the buildings were very dark.  Obrysy budov byly velice tmavé.
The very outlines of the land are changed.  Obrysy samotné pevniny se změnily.
Kaufman could see their outlines now.  Kaufman už rozlišoval jejich obrysy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroutlook   output   output end   output shaft   output signal   outrageous   outset   outside