Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad outermost; outflow; outgoing; outgrowth do češtiny


outermost = nejvzdálenější, nejkrajnější, nejokrajovější, nejzazší, ležící nejvíce vně středu, nejkrásnější, zevnější

outflow = výtok, proudění, průtok, odčerpávání, únik, výron, vytékat, výstup, výstupní proud, vypouštění, proudit

outgoing = vycházející, nesobecký, odchod, výstupní, vytékající, vytékací, výstup, společenský, odesílaný, odstoupení, odcházení, vycházení


Next: outhouse; outland; outlandish; outlaw    perennial; perfecting; perfection; perfective