Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad outboard; outbound; outbuilding; outburst do češtiny


outboard = ležící vně vozidla, uložený v kole, mimo trup, periferní, vně lodi, mimo palubu

outbound = letící pryč, odcházející, odjíždějící, odlétající, odesílaný

outbuilding = hospodářské stavení, přístavek, stavení (hospodářské), pomocná budova, přístavbový, vedlejší objekt, vedlejší budova

outburst = výbuch (též citu), vzplanutí, výlev, erupce, výron plynu, výron, výbuchový, vzepětí, náhle vzplanout, náhle vzniknout, náhlý výron, výtrysk


Next: outcast; outcrop; outdo; outdoor    percipient; percolate; percolatin; percolation