Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad out of wedlock do češtiny

out of wedlock = nemanželský; mimomanželský; v nepořádku
born out of wedlock = narozen jako nemanželský;
out of work   out-of-service   outage   outbreak   outcome   outcry   outer   outfall