Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad out of mind do češtiny

out of mind = pomatený; zapomenutý; nepamětný; z cesty
go out of mind = být zapomenut;
pass out of mind = vypadnout z paměti; být zapomenut;
time out of mind = nepaměť; kam až paměť sahá;

Příklady překladu slova "out of mind" z webu:

Out of sight, out of mind, eh?  Sejde z očí, sejde z mysli, že?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorout of order   out of wedlock   out of work   out-of-service   outage   outbreak   outcome   outcry