Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad out of action do češtiny

out of action = vyřazený z činnosti; nefungující; nečinný; vyřazený; vyhaslý
put out of action = odstavit (vypnout);

Příklady překladu slova "out of action" z webu:

He's out of action.  Je neschopen akce.
Freddie is in shock and out of action.  Freddie je v šoku a nepřichází v úvahu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorout of court   out of date   out of fashion   out of hand   out of mind   out of order   out of wedlock   out of work