Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ostentation; ostracize; otherwise; otiose do češtiny


ostentation = předvádění se, ostentativnost, stavění na odiv, okázalostní, nápadnost

ostracize = vyloučit ze společnosti, ignorovat, zrušit, zbavit se, vyloučit, ostrakizovat

otherwise = sice, z jiného hlediska, po jiné stránce, nebo, neboli, alias, v opačném případě

otiose = nečinný, líný, ledabylý, netečný, pasivní, trpný, planý, zbytečný, sterilní, neužitečný, nepotřebný, nestálý


Next: oust; out; out-of-the-way; outbid    perambulation; perceivable; perceive