Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad originality; originally; originate do češtiny


originality = původnost, osobitost, originálnost, pravost, jedinečnost

originally = originálně, původem, hlavně, v první řadě, rodem, osobitě, rázovitě, svébytně, samorostle

originate = vznikat, pramenit, dát vznik (3. p.), povstat, vzniknout, pocházet (zboží), začínat, vymyslit, vytvořit, vynalézt, způsobit, vyvolat


Next: originating; originator; ornamental    pennyworth; pensionary; pensioner; pensive