Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad origin do češtiny

origin = původ; zdroj (pramen); pramen (zdroj); počátek; povstat; vznik; začátek; provenience; vzor; původový; nulový bod; východiskový bod; výchozí bod; počáteční bod; základní adresa; východiště; originál
historical origin = historický původ; historický vznik;
national origin = národnostní původ; národní původ; certificate of origin = osvědčení o původu;
domicile of origin = země původu;
state of origin = apod.);

Příklady překladu slova "origin" z webu:

Their origin is pure vanity.  Jejich původ je v čiré domýšlivosti.
So there was the origin of the sound they had heard.  Tak odsud pocházel zvuk, který slyšeli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatororiginal   original entry   origination   ornament   oscillation   oscillator   oscilloscope   other