Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ordinate; ordination; ordnance; ordure do češtiny


ordinate = pořadnice, souřadnice, ordináta, správný, pravidelný, druhá souřadnicová

ordination = vysvěcení (na kněze), uspořádání, ustanovení, seřazení, nařízení, klasifikace, svěcení na kněze, řazení, řízení, ordinace

ordnance = zbrojní (výzbrojový), arzenál, děla, vojenské sklady, arzenálový, dělostřelectvo, válečná výzbroj, zbrojní materiál, zbrojní oddíl, bojová technika


Next: organic; organize; organizer; orgasm    pendency; pendent; pendulous; penetrability