Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ordered; orderliness; orderly; ordinal do češtiny


ordered = přikázal (3. p., 4. p.), objednaný, nařízený, přikázaný, seřazený, spořádaný, nařídil (3. p., 4. p.)

orderliness = uspořádanost, upravenost, ukázněnost, systematičnost, metodičnost, pořádek

orderly = řádný, vojenský sluha, sluha (nemocniční), upravený, pořádný, uklizený, pravidelný, ukázněný, systematický, spořádaný, metodický, metař

ordinal = pořadový, řadová číslovka, číslovka řadová, ordinální, pořádkový


Next: ordinate; ordination; ordnance; ordure    pelt; pen; penal; penalize