Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad optical do češtiny

optical = optický; oční; zrakový; světelný; optická analýza

Příklady překladu slova "optical" z webu:

Let's see the optical alignment.  Promítni nám optické zaměření.
Maybe they even ran optical pipe out here.  Možná že tu dokonce měli optická vlákna.
It isn't the software, it's an optical valve.  Není to ale softwarem, je to zářivkou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroptimum   option   options   orange   oration   orbit   orbital   order