Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad oppress; oppression; oppressive; oppressor do češtiny


oppress = utiskovat, tížit, tísnit, deprimovat, zatěžovat, ničit (fyzicky), trápit, skličovat, vyčerpat, deptat, dolehnout, sklíčit

oppression = tlak, deptání, potlačování, sklíčenost, utlačování, utiskování, tíha, trápení, tíseň, úzkost, vyčerpanost, útlak

oppressive = tísnivý, despotický, skličující, depresivní, tyranský, tíživý, nesnesitelný, dusný (atmosféra ap.), tvrdý, nespravedlivý, vyčerpávající, dusno


Next: opprobrious; oppugn; optional; opulent    peep; peep-hole; peeper; peephole