Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad opinion poll do češtiny

opinion poll = průzkum veřejného mínění; anketa (průzkum veřejného mínění); průzkum veřejného mínění; svědectví o názoru
public opinion poll = anketa; průzkum veřejného mínění;
opponent   opportunity   opposed   opposite   opposite direction   opposite number   opposition   optical