Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad on the point do češtiny

on the point = hotový; dokončený; v provozovně

Příklady překladu slova "on the point" z webu:

He had been on the point of feeling himself go each time.  Po každé užuž cítil, že ztrácí vědomí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoron the right   on the shelf   on the spot   on the streets   on time   on top   on trial   on vacation