Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad on the increase do češtiny

on the increase = na vzestupu; vzrůstající; najednou
crime is on the increase = kriminalita vzrůstá;
on the point   on the right   on the shelf   on the spot   on the streets   on time   on top   on trial