Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad on arrival do češtiny

on arrival = po příletu; po příchodu; při příchodu; v průměru
dead on arrival = mrtev při převozu; mrtev po převozu;
on bail   on behalf   on board   on business   on commission   on credit   on demand   on deposit