Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad of whom do češtiny

of whom = o kterém; o němž; z toho; za dávných dob (zast.)
most of whom = většina z kterých; z nichž většina;

Příklady překladu slova "of whom" z webu:

This is he, my friend, of whom you told me?  Je to ten člověk, příteli, o němž jsi mi vyprávěl?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorof you   of your   off colour   offence   offender   offensive   offer   offered