Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad of family do češtiny

of family = rodiny (2.pád); vznešeného původu; volného (2. p.)
member of family = člen rodiny; rodinný příslušník;

Příklady překladu slova "of family" z webu:

Source of family pride, that.  To je zdroj rodinné pýchy.
So we see plenty of family turnover.  Proto se tu střídá mnoho rodinných příslušníků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



of free   of his   of it   of its   of me   of my   of necessity   of no use