Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad of age do češtiny

of age = zletilý; plnoletý; ve věku; všech (2. p.)
be of age = být zletilý; být plnoletý;
come of age = dosáhnout zletilosti; stát se zletilým; dospět; nabýt zletilosti; stát se plnoletým;
not of age = neplnoletý; nezletilý;

Příklady překladu slova "of age" z webu:

About a dozen of us, similar of age and gloomy of mien.  Bylo nás asi dvanáct, přibližně stejného věku a vážného vzezření.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorof all   of appeal   of course   of date   of family   of free   of his   of it