Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad occupancy do češtiny

occupancy = obsazení; osídlení; obsazení vozidla; držení; držba; obydlení; nastěhování; pronajmutí; nastěhování se; obsazení paměti; okupace; obyvatelstvo; osazenstvo; užívání; zabrání; obsazenost; zabírání prostoru; držitel
vehicle occupancy = vytížení vozidla; obsazení vozidla;

Příklady překladu slova "occupancy" z webu:

Next he checked the occupancy graph for the camp.  Pak zkontroloval tabulku obsazenosti tábora.
Every three months, mostly, the occupancy rate picks up.  Většinou se každé tři měsíce obsazenost zvětšuje.
Every three months or so the occupancy went up by one.  Přibližně každé tři měsíce stoupala obsazenost o jednu budovu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroccupant   occupation   occupation tax   occurrence   ochre   octane   octane number   octane rating