Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad occlusion do češtiny

occlusion = okluze; pohlcování (plynů); kamének (vada skla); vměstek (ve skle); zával ran u rostlin; skus; zánik; absorpce; uzavření; obliterace; zátvor; pohlcování plynů; okluzivní
central occlusion = konečná okluze; centrální okluze;
occupancy   occupant   occupation   occupation tax   occurrence   ochre   octane   octane number