Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad nutty do češtiny

nutty = ořechový; oříškový (podle chuti); jadrný; lahodný; praštěný; oříškové chuti; zfanfrněný (celý); zblázněný; zcvoknutý; bláznivý; potrhlý; uhozený; ořechové příchuti; praštěný profesor

Příklady překladu slova "nutty" z webu:

Nutty as loons.  Kape jim na karbid.
This is a nutty idea.  To je ate cáklý nápad.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoro'clock   obedience   obedience to   object   objection   objective   objector   obligation