Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad notion do češtiny

notion = pojem; názor; ponětí; potucha; představa; galanterní zboží; nápad; tušení; dojem; teorie; střižní zboží; pojmový; domněnka; užitečný nástroj; různé zboží; vědomost; myšlenka; zmínka; pomyslný
inherent in the notion = obsažený v teorii;

Příklady překladu slova "notion" z webu:

The notion ofreha­bilitation was an anathema.  Slovo rehabilitace bylo jako klatba.
An incredible notion had just occurred to him.  Právě ho napadla neuvěřitelná věc.
What a stupid notion that was!  To byl pěkně střelený nápad!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornought   novel   November   now and again   now and then   nowhere   nozzle   nuclear