Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad notation do češtiny

notation = záznam; zápis; poznámky; notace (notový záznam, písmo, znaky); symbolika; označovací soustava; symboly; notové písmo; označení; zobrazení; značení; zaznamenávání; zapisování; soustava značek; zápisový; poznamenávat; soustava; notační; zapsání
binary notation = dvojkový zápis; binární zápis; dvojkový záznam;
decimal notation = desítkový zápis; zápis v desítkové soustavě; desetinná notace; desítková soustava;
infix notation = infixový zápis (operátor mezi operandy); infixová notace; systém;

Příklady překladu slova "notation" z webu:

Neither notation was unusual.  Ani jeden z nápisů nebyl nic neobvyklého.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornotch   notchback   noted   notes   nothing   nothing to   nothing to do   notice