Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad not be afraid do češtiny

not be afraid = nebát se; neobávat se; nedofouknutý
do not be afraid = neboj se; neboj se, že;

Příklady překladu slova "not be afraid" z webu:

Do not be afraid.  Neboj se.
You must not be afraid.  Nesmíte se bát.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornot enough   not even   not guilty   not only   not yet   notation   notch   notchback