Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad non-acceptance do češtiny

non-acceptance = nepřijetí; neakceptování; odmítnutí; neakceptace; nepřijetí účtu; nenávyková droga
for non-acceptance = pro neakceptaci; pro nepřijetí;
non-payment   nonplus   nonsense   normal   normal load   normalization   north   not always