Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad neutron do češtiny

neutron = neutron; neutronový; neutronová bilance
fission neutron = neutron vzniklý ze štěpení; štěpný neutron;
impact neutron = vyřazený neutron; nárazová ionizace v polovodičích;
moderate-energy neutron = neutron střední energie; neutron se střední energií;

Příklady překladu slova "neutron" z webu:

And they're burning a lot of neutrons doing it.  A přitom pálí spoustu neutronů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornever   newel   newspaper   nicety   nigger   night   nightingale   nippers