Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad neutralizing; nevertheless; new; new-born do češtiny


neutralizing = kompenzace, neutralizace, neutralizování, neutralizační, vyvážení

nevertheless = nicméně, však (avšak), přesto však, avšak, přesto přece, buď jak buď, přece jenom, přitom, a přesto (přece)

new = čerstvý, mladý, znovu (ve složeninách), čerstvě, právě nově, nově (ve složeninách), právě (ve složeninách), nově zvolený, panenský, dosud neobeznámený, moderní, současný


Next: newcomer; newfangled; news; news-reel    overact; overage; overall; overalls