Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad negotiable; negotiate; negotiating; negotiator do češtiny


negotiable = řešitelný (jednáním), sjízdný, převoditelný, obchodovatelný, splavný, přenosný, zpeněžitelný, proplatitelný (obch.), postupitelný, zcizitelný, spolehlivý, přijatelný

negotiate = vyjednat, projednat, dohodnout, inkasovat, proplatit, zdolat (překážku ap.), sjednat, prodat, převést, dojednat, překonat, jednat

negotiating = vyjednávací, jednat, absolvovat, vyjednávající, vyjednat, dojednávající, inkasující, sjednávající


Next: Negro; neigh; neighbour; neighbouring    outrage; outreach; outrider; outrigger