Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad negligent; negligible; negotiability do češtiny


negligent = ledabylý, nestrojený, lhostejný, přirozený, nedbale elegantní, nonšalantní, nesvědomitý, neafektovaný, nezodpovědný, nedbající

negligible = bezvýznamný, pominutelný, nepatrný, mizivý, všední, nedbalý, nepodstatný, nicotný

negotiability = schůdnost, převoditelnost, směnitelnost, obchodovatelnost, schopnost eskontu, překonatelnost, zdolatelnost, dosažitelnost, použivatelnost, přijatelnost, prodejnost


Next: negotiable; negotiate; negotiating; negotiator    outlying; outmost; outpost; outpour