Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad necking; need; needful; needling do češtiny


necking = zaškrcení, krk, hypotracheolin, zúžení, laškování, muckání, přiškrcení

need = potřebovat (4. p.), požadavek, muset, být v nouzi, nouze, potřebný, nutnost, zapotřebí, strádat, chudoba, musit, potřebnost

needful = nutný, nezbytný, potřebnost, prachy (peníze, prostředky), nezbytnost, hotovost, nutná záležitost, prostředky, nepostradatelný


Next: negate; negation; neglected; neglectful    outermost; outflow; outgoing; outgrowth