Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad nearby; nearly; nearness; nearside do češtiny


nearby = blízký, sousední, blízko u, nedaleký, nedaleko, poblízku, v blízkosti

nearly = skoro, málem, blízko, blízce, zblízka, podrobně, úzce, těsně, div, velmi, přibližně, bezmála

nearness = příbuznost, lakota, skrblictví, skoupost, lakomství

nearside = levý, strana spolujezdce, po levé straně, levá strana, bližší strana


Next: neat; neatness; neb; nebula    oust; out; out-of-the-way; outbid