Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad navy; nay; Nazi; near do češtiny


navy = loďstvo (válečné), námořnictvo, loďstvo válečné, válečné loďstvo, flotila, námořní síly, tmavomodrý, mořské lázně, námořní vojsko, válečné námořnictvo

nay = nikoliv (zast.), nuže (zast.), ba (zast.), ale (co), ale kdež, odmítnutí, zákaz, hlas proti, oponent

Nazi = nacista, hitlerovec, nácek, hitlerovský, němčourský

near = blízký, u, intimní, důvěrný, bližší, méně vzdálený, nedaleko (též přen.), téměř, vedle, blížit se, přibližovat se, přivrác ený


Next: nearby; nearly; nearness; nearside    ostentation; ostracize; otherwise; otiose