Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad navigable; navigate; navigating; navvy do češtiny


navigable = řiditelný, schopný plavby, moře schopný, plavebný, plavební, řeka splavný, usplavněný

navigate = řídit (loď, letoun), plout, plavit se po (6. p.), plout po (6. p.), vést loď, řídit loď, řídit letadlo, absolvovat, manévrovat, jít pořádně, jít rovně, vymanévrovat

navigating = plavba, navigační, plutí, plavební, plavení

navvy = exkavátor, dělník, nádenický, traťový dělník, hlubidlo, rýpadlo


Next: navy; nay; Nazi; near    osculate; osier; ossify; ostensible