Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad naturally; naturism; naughtiness; naughty do češtiny


naturally = ovšem, pochopitelně, samozřejmě, samosebou, od přírody, samo sebou, samozřejmě!

naturism = víra v posvátnost přírodních jevů, náboženský naturalismus, holdování přírodě, naturistický, naturismus

naughtiness = nezvedenost, darebáctví, rozpustilost, zlobení, nezdárnost, rozvernost, rozjívenost

naughty = nezbedný, nemravný, hanbatý, nezvedený, pornografický, neposlušný, neslušný, sprostý, darebný, zlobivý, nepovedený, nevychovaný


Next: nausea; nauseate; nautical; navicular    originating; originator; ornamental