Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad nationwide; natter; natty; naturalism do češtiny


nationwide = celonárodní, pro celé USA, celostátně, všelidový, celofederální, celoplošný

natter = reptat, bručet, hubovat, mrzoutit na (koho), brblat, žvanit, kecat, tlachat, řeči, kecy, reptání, hubování

natty = úhledný, švihácký, fešácký, elegantní (okázale), jako ze škatulky, obratný, ladný, okázale elegantní, čiperný

naturalism = naturalistické dílo, pudové chování, přirozenost, přirozené chování, naturalistický


Next: naturalist; naturalistic; naturalize    orient; orientate; orientation