Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad nationalist; nationalization; nationalize do češtiny


nationalist = nacionalista, nacionalistický, národní, nacionální, nacionalistka

nationalization = zestátněný, naturalizace, utváření národů, srůstání v národ, nacionalizace, zestátnění, utváření národa, zestátňování, postátňování, znacionalizování, znárodňovací

nationalize = zestátnit, spojit se v jeden stát, naturalizovat, nacionalizovat, zestátňovat, znacionalizovat, postátňovat, postátnit


Next: nationwide; natter; natty; naturalism    organic; organize; organizer; orgasm