Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad narrowly; nasal; nascency; nascent do češtiny


narrowly = jen tak tak, přísně, přesně, minuciózně, podrobně, usilovně, intenzivně, málem ne, úzce, pečlivě, důkladně, o vlásek

nasal = nosový (jaz.), nazální (nosový, jaz.), nosovka (jaz.), nazála (nosovka, jaz.), nosová hláska, zastřený, nosní kost, nánosek, huhňavý

nascency = narození, zrození, vznik, počátek, zrod, počínání, vznikání

nascent = vznikající, pučící, stav zrodu (vzniku), ve stavu zrodu, narozený, porozený, nedospělý, nascentní


Next: nastal; nastatorial; natch; national    ordered; orderliness; orderly; ordinal