Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad narrow-minded; narrow-mindedness; narrowing do češtiny


narrow-minded = malicherný, bigotní, omezený, přízemní, zkostnatělý, plný předsudků, maloměšťácký, filistrovský, hokynářský, copařský

narrow-mindedness = úzkoprsost, bigotnost, malichernost, kramářství, copařství, maloměšťáctví, filistrovství

narrowing = zužující se, ujímka, stenóza, ujímání, zúžení, úžina, zaškrcení


Next: narrowly; nasal; nascency; nascent    orchard; orchid; ordain; ordeal