Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad narcissus do češtiny

narcissus = narcis; narciska; narkotický
polyanthus narcissus = narcis taceta; taceta (druh narcisu ze Středomoří);

Příklady překladu slova "narcissus" z webu:

She trembled all over and shook like a white narcissus.  Ona se třásla po celém těle, chvěla se jako bílý narcis.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatornarcosis   narrow   nastiness   nasty   natal   nation   nationality   native