Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad must they do češtiny

must they = musí; určitě; musíme
neither must they = ona také ne; oni také ne; ony také ne;
so must they = oni také; ona také; ony také;

Příklady překladu slova "must they" z webu:

Must they be so unpredictable?  To musí být tak tajnůstkářští?
How must they treat the women!  Jak se asi teprve musejí chovat k ženám!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormust you   muster   mustn't   mutation   mutilation   mutual   mutual agreement   myrtle