Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad mortis do češtiny

mortis = drážka; čepovat; výřez; žlab
algor mortis = mrtvolný chlad; chladnutí mrtvoly;

Příklady překladu slova "mortis" z webu:

Rigor mortis was well under way.  Posmrtná ztuhlost již hodně pokročila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormortise   mosaic   mother   motion   motor   motor car   motor vehicle   mould