Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad mortified do češtiny

mortified = odumřený; zahanbený; odumřel; zahanbil; umrtvovač
be mortified = být odumřelý; stydět se do krve;

Příklady překladu slova "mortified" z webu:

The exobiologist, in fact, was deeply mortified.  Exobiolog se totiž ve skutečnosti hluboce hanbil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormortis   mortise   mosaic   mother   motion   motor   motor car   motor vehicle