Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad morale do češtiny

morale = morálka (z mravní uvědomění); mravní uvědomění; mravní; morální stav; mravokárce
boost morale = prosazovat morálku; pozvednout morálku;

Příklady překladu slova "morale" z webu:

Morale isn't what it was.  Už nemáme takovou morálku, jaká panovala na lodi dřív.
When morale goes, there can be no victory.  Kde není morálka, není ani naděje na vítězství.
I cannot raise morale to the heights you can.  Nedokážu zvednout morálku víc než vy.
I decided on a little morale rising.  Rozhodl jsem se, že mu trochu pozvednu morálku.
The poor thing needed some kind of morale boost.  To ubohé stvoření potřebovalo nějakou morální posilu!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormorals   Moravian   more likely   more than one   morning   mortality   mortar   mortgage