Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad moderation do češtiny

moderation = zdrženlivost; umírněnost; zmírňování; sebeovládání; skromnost; zpomalení; moderace; umírněný; mírnost; střídmost; přiměřený stupeň; tlumení; zeslabení; brzdění; moderátor (hud.)
drink in moderation = mít svou míru;

Příklady překladu slova "moderation" z webu:

Moderation is a fatal thing.  Umírněnost je neblahá vlastnost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatormoderator   modest   modesty   modification   modifier   modulation   module   modulus