Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad mixing device do češtiny

mixing device = míchačka; mísicí zařízení; míchací buben
amalgam mixing device = amalgamátor; přístroj na míšení amalgámu;
mixture   mobile   mobile service   mobility   mobilization   mock-up   model   modelling